விழித்திரு திரைப்படத்தின் 3 நிமிட சிறப்புக் காட்சி

விழித்திரு திரைப்படத்தின் 3 நிமிட சிறப்புக் காட்சி

Vizhithiru Sneak Peek | Krishna, Vidharth, Dhansika, Erica Fernandes | Meera Kathiravan

Vizhithiru is an action-thriller film directed by Meera Kathiravan, starring Dhansika, Erica Fernandes and Krishna Kulasekaran in the lead roles.

Cast: Dhansika, Erica Fernandes, Krishna Kulasekaran, Vidharth Subramanian, Venkat Prabhu, Baby Sara, Rahul Baskaran

Crew: Meera Kathiravan (Director), RV Saran (Director of Photography), SD Vijay Milton (Director of Photography), Sathyan Mahalingam (Music Director), Shakthi Rajeshwar (Audiographer)

Rating: U (India)

Genres: Action, Thriller

Release Date: 03 Nov 2017 (India)

Tagline: One night 4 stories.

Tamil Name: விழித்திரு

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]