முகப்பு Science இலங்கை வானில் பூரண சந்திர கிரகணம் அதிசய நீல இரத்த நிலா

இலங்கை வானில் பூரண சந்திர கிரகணம் அதிசய நீல இரத்த நிலா

Sri Lanka Super Blue Blood Moon

கடந்த 1866 ஆம் ஆண்டின் பின்னர் முதற் தடவையாக முழு வட்ட சந்திரனையும், பூரண சந்திர கிரகணமும் நேற்று புதன்கிழமை தென்பட்டது.

  • குறிகள்
  • moon