கமலின் கோபம் பற்றி வெறும் 10 சதவீதம் மட்டுமே நீங்கள் அறிவீர்கள் – ரஜனி

“You have all seen just 10 percent of Kamal’s anger”- Rajini  Chandrahasan Memorial Meet

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]