மைலோ (MILO) பானத்தை கடுமையாக விமர்சித்த ஜனாதிபதி

Maithripala Sirisena About Milo