கட்டப்பாவ காணோம் (Kattappava Kanom)படத்தின் 2 நிமிட சிறப்புக்காட்சி

கட்டப்பாவ காணோம் (Kattappava Kanom)படத்தின் 2 நிமிட சிறப்புக்காட்சி

Kattappava Kanom is a fantasy-comedy film directed by Mani Seiyon, starring Sibi Sathyaraj and Aishwarya Rajesh in the lead roles.

Cast: Aishwarya Rajesh, Sibiraj Sathyaraj
Crew: Mani Seiyon (Director), Anand Jeeva (Director of Photography), Santhosh Kumar Dhayanidhi (Music Director)
Genres: Comedy, Fantasy
Release Dates: 17 Mar 2017 (India)
Tamil Name: கட்டப்பாவ காணோம்

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]