உங்கள் ஐபோனை(iphone) கொதிக்கும் நீரில் போட்டால் என்ன நடக்கும் (காணொளி)

iPhone 6S Boiling Hot Water Testing