பட்டமளிப்பு விழாவில் பதட்டம் , பெற்றோரின் அடிபிடி சண்டையால் பரபரப்பு

Fight at Graduation over a seat