கொழும்பு துறைமுகமானது உலகிலுள்ள சிறந்த 25 துறைமுகங்களிற்குள் தரமுயர்த்தப்பட்டுள்ளது

2017ம் ஆண்டு சர்வதேச எல்பாலைனர் (Alphaliner) தரப்படுத்தலிற்கமைவாக கொழும்பு துறைமுகமானது உலகிலுள்ள சிறந்த 25 துறைமுகங்களிற்குள் தரமுயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

கொழும்பு துறைமுகத்தின் ஊழியர்களுடன் இன்று இடம்பெற்ற சந்திப்பில் துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுறை அமைச்சர் அர்ஜூன ரணதுங்க இக்கருத்தினை வெளியிட்டார்.

அமைச்சர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,

சர்வதேச எல்பாலைனர் துறைமுகங்கள் பட்டியலில் 2016ம் ஆண்டு உலகிலுள்ள சிறந்த துறைமுகங்களுள் கொழும்பு துறைமுகம் 23ம் இடத்தை பிடித்திருந்தது. 2015ம் ஆண்டு 26ம் இடத்திலேயே தரப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.

கொழும்பு துறைமுகத்தினுள் வியாபார நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்ககூடிய சிறந்த சூழலை உருவாக்கியமையே இந்த வெற்றியின் இரகசியமென்று துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுறை அமைச்சர் அர்ஜூன ரணதுங்க தெரிவித்தார்.

‘கொழும்பு துறைமுகத்தில் இலங்கை துறைமுக அதிகார சபைக்கு மேலதிகமாக தனியார் துறையினரும் வியாபார நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்துச் செல்கின்றார்கள். இதற்கு முன்னர் இவ் ஒவ்வொரு நிறுவனங்களும் தனித் தனியாவே செயற்பட்டன.

தற்போதைய அரசாங்கத்தின் கீழ் கொழும்பு துறைமுகத்திற்கு பொது வியாபார திட்டமொன்றினை அறிமுகப்படுத்தியிருப்பதாகவும் , கொழும்பு துறைமுக வளாகத்தினுள் வியாபார நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்ககூடிய சூழ்நிலையை உருவாக்கியுள்ளதாகவும் அமைச்சர் அர்ஜூன ரணதுங்க குறிப்பிட்டார்.

தற்போது கொழும்பு துறைமுகத்தின் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தும் திட்டமொன்றும் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றது என்று அவர் மேலும் கூறினார்.

மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும் இந்த திட்டங்களுக்கு அமைவாக எதிர்வரும் ஆண்டுகளில் கொழும்பு துறைமுகத்தை உலகிலுள்ள 20 சிறந்த துறைமுகங்களிற்குள் தரமுயர்த்த முடியும் என்றும் அமைச்சர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

அனைத்து கொடுக்கல்வாங்கள்களையும் பாதுகாப்பான முறையில் முன்னெடுத்ததன் காரணமாக சர்வதேச சந்தை நடவடிக்கைகளின் பொருட்டு உரிய சூழ்நிலை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று குறிப்பிட்டார்.

உலகில் கொள்கலன்கள் நடவடிக்கையினை முன்னெடுக்கின்ற அனைத்து துறைமுகங்களும் எல்பாலைனர் தரப்படுத்தலில் உள்வாங்கப்படும்.

இந்த வகையில் கொழும்பு துறைமுகமானது 2014ம் ஆண்டு 27ம் இடத்திலும், 2015ம் ஆண்டு 26ம் இடத்திலும் தரப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.

2015ம் ஆண்டு கொழும்பு துறைமுகம் முன்னெடுத்த மொத்த கொள்கலன்கள் செயற்பாட்டின் அளவு 5.2 மில்லியன்களாகும். இக்கொள்கலன்கள் செயற்பாடானது 2016ம் ஆண்டில் 5.7 மில்லியன்கள் வரையில் அதிகரித்ததுடன் கொள்கலன்கள் செயற்பாட்டு வளர்ச்சி வீதம் 10.6 வீதமாக பதிவு செய்யப்பட்டது.

கொழும்பு துறைமுகத்தின் ஆழமான நுழைவாயில், ஆழமான முனையங்கள் , முனையங்கள் விரிவாக்கப்பட்டமை மற்றும் முனையங்களின் செயற்பாட்டு திறன் அதிகரித்தமை ஆகிய காரணிகளால் கொழும்பு துறைமுகம் மிகப் பெரிய கப்பல்கள் மற்றும் பாரிய கப்பல்களிற்கு சேவைகளை வழங்க முடிந்தமையும் இந்த வளர்ச்சிக்கு பிரதான காரணியாக அமைந்தது என்றும் அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார்.