ஆயிரத்தில் இருவர் படத்தின் 2 நிமிட சிறப்புக் காட்சி

ஆயிரத்தில் இருவர் படத்தின் 2 நிமிட சிறப்புக் காட்சி

Aayirathil Iruvar Sneak Peek | Vinay Rai, Kesha Khambhati, Sakshi

Aayirathil Iruvar is a romantic film directed by Saran Kulandaivelayudam, starring Vinay Rai and Sakshi Chowdary in the lead roles.

Cast: Kesha Khambhati, Sakshi Chowdary, Swasthika, Vinay Rai

Crew: Saran Kulandaivelayudam (Director), Krishna Ramanan (Director of Photography), Bharathwaj (Music Director)

Rating: U/A (India)

Genres: Drama, Romance

Release Date: 22 Sep 2017 (India)

Tamil Name: ஆயிரத்தில் இருவர்

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]