70வது சுதந்திர தின வைபவம் கொழும்பு காலி முகத்திடலில் – படங்கள்

70வது சுதந்திர தின வைபவம்