500 கோடி ரூபாய் செலவில் சூப்பர் சிறைச்சாலை

ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்தில் இப் புதிய சிறை கட்டப்பட்டுள்ளது. சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு அமைச்சர், கௌரவ டீ.எம் சுவாமிநாதன் தலைமையில் இச்சிறைச்சாலை திறக்கப்பட்டது.
super prison sri lanka

super prison sri lanka
super prison sri lanka

super prison sri lanka