2018 விளம்பி வருடப் பிறப்பு சுப நேரங்கள் – முழுவிபரம் உள்ளே!!

வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின்படி

நேரம்:

14ஆம் திகதி சனி காலை 7.00 மணி

புண்ணிய காலம்:

13ஆம் திகதி அதிகாலை 3.00 மணி முதல் 14ஆம் திகதி பகல் 11.00 மணி வரை

கைவிசேடம்:

14ஆம் திகதி சனி நண்பகல் 12.15 மணி முதல் 2.10 வரையும், அன்று மாலை 6.21 முதல் இரவு 8.13 வரையும், 16ஆம் திகதி திங்கள் நண்பகல் 12.30 முதல் 2.02 வரையும் அன்று மாலை 6.13 முதல் 7.24 வரை.

திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின்படி

நேரம்:

14 ஆம் திகதி சனி காலை 8.13

புண்ணிய காலம்:

13 ஆம் திகதி அதிகாலை 4.13 மணி முதல் 14ஆம் திகதி பகல் 12.13 மணி வரை

கைவிசேடம்:

14ஆம் திகதி சனி பகல் 11.00 மணி முதல் 12.05 வரையும், அதே தினம் பிற்பகல் 1.00 மணி முதல் 2.00 மணிவரையும் 16ஆம் திகதி திங்கட்கிழமை பகல் 10.45 மணி முதல் 11.58 வரையும்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]