2018 இல் தமிழ் சினிமாவின் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் எத்தனை கோடி தெரியுமா?

தற்போது தமிழ் படங்களின் வசூல் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது. இதனால் தமிழ் சினிமாவின் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வருடத்திற்கு வருடம் அதிகரித்துக்கொண்டே தான் செல்கின்றது.

இந்த நிலையில் சென்ற வருடம் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு வசூல் அதிகரித்துள்ளது. சென்ந வருடத்தில் வருடம் மட்டும் தமிழ் படங்கள் மூலம் ரூ. 1500 கோடிகளுக்கு மேல் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் செய்துள்ளதாம்.

இந்த மொத்த வசூலில் 2.0, சர்கார் மட்டுமே சுமார் 70 வீதமாம்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]