முகப்பு Business 2.7 பில்லியன் ரூபாய் குறை நிரப்பு பிரேரணை நாடாளுமன்றத்தில் முன்வைப்பு

2.7 பில்லியன் ரூபாய் குறை நிரப்பு பிரேரணை நாடாளுமன்றத்தில் முன்வைப்பு

வடக்கு கிழக்கில் இராணுவ முகாம்களை மறுசீரமைத்தல், வாகன கொள்வனவு மற்றும் கிராம புரட்சி உள்ளிட்ட விடயங்களுக்காக 2.7 பில்லியன் ரூபாய் குறை நிரப்பு பிரேரணை நாடாளுமன்றத்தில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – info@universaltamil.com