167 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை இலங்கைக்கு கடனாக வழங்கும் சர்வதேச நாணய நிதியம்

167 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை சர்வதேச நாணய நிதியம் இலங்கைக்கு கடனாக வழங்கவுள்ளது.
இலங்கைக்கு மூன்று கட்டங்களாக வழங்குவதாக உறுதிஅளித்த கடனில் இரண்டாம் கட்ட கடனையே சர்வதேச நாணய நிதியம் வழங்கவுள்ளது.

அண்மைக்காலமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட மதீப்பீட்டின் அடிப்படையில் இலங்கையின் பொருளாதார நிலைமைகள் சாதமாக சூழ்நிலையில் உள்ளமையாலேயே இரண்டாம் கட்டமாக 167 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் கடனுதவியை சர்வதேச நாணய நிதியம் வழங்க தீர்மானித்துள்ளது.

மூன்று வருடத்திற்கான கடன் கொடுப்பனவின் இரண்டாம் கட்ட மதீப்பீட்டுப் பணிகள் கடந்த ஜுலை மாதம் 17 ஆம் திகதி நிறைவுசெய்யப்பட்டதாக சர்வதேச நாணய நிதியம் கூறியுள்ளது.

நிதி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் செயற்றிறன்மிக்கதும் நியாயமானதுமான வரிக் கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்கு இலங்கையின் புதிய உள்நாட்டு வருவாய் சட்டம் உதவியாக அமையும் என சர்வதேச நாணய நிதியம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]