15.8 மில்லியன் வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி

SRI LANKA LOCAL GOVERNMENT ELECTION 2018

இலங்கை அரசியல் வரலாற்றில் நடைபெறவிருக்கும் , முக்கியமான மற்றும் தீர்க்கமான தேர்தலில், மொத்தம் 15.8 மில்லியன் வாக்காளர்கள் இன்று வாக்களிக உள்ளனர்,341 உள்ளூராட்சி சபைகளுக்கு 8,356 உறுப்பினர்களைத் தெரிவு செய்யப்படவுள்ளனர் .

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]