14ந் திகதி கூடுகிறது நாடாளுமன்றம்

14ந் திகதி கூடுகிறது நாடாளுமன்றம்

ஜனாதிபதியால் கடந்த மாதம் 27ஆம் திகதி நாடாளுமன்றமானது ஒத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது. தற்சமயம் நாடாளுமன்றமானது எதிர்வரும் 14ஆம் திகதி காலையில் 10 மணிக்கு கூட்டப்படவுள்ளதாக ஜனாதிபதியின் செயலாளரான உதய ஆர். செனவிரத்னவால் இவ் வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]