இலங்கை கடல் பகுதியில் அத்துமீறி மீன்பிடி நடவடிக்கையில் ஈடுபட்ட 13 இந்திய மீனவர்கள் கைது

இலங்கை கடல் பகுதியில் அத்துமீறி மீன்பிடி நடவடிக்கையில் ஈடுபட்ட 13 இந்திய மீனவர்கள் கடற்படையிரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

நெடுந்தீவின் தெற்கு மற்றும் வெற்றிலைக்கேனி கிழக்கு கடற்பகுதியில் நேற்று மீன் பிடித்துக்கொண்டிருந்த போதே இவர்கள் கைது செய்யப்;பட்டுள்ளனர்.

கடற்படையினர் இவர்களது 02 இழுவைப் படகுகளையும் கைப்பற்றினர். இவர்கள் யாழ்ப்பாண கடற்றொழில் பணிப்பாளரிடம் மேலதிக நடவடிக்கைகளுக்காக ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளனர்.