10 வருடங்களுக்கு அதிகமாக சேவையாற்றிய ஆசிரியர்களுக்கு இடமாற்றம்

ஒரே பாடசாலையில் 10 வருடங்களுக்கு அதிகமாக சேவையாற்றும் 6 ஆம் தரம் முதல் 11ஆம் தர வரை கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களை இடமாற்றம் செய்ய கல்வியமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது.

அதன்படி 5,473 பேருக்கு இம்மாத இறுதியில் வேறு பாடசாலைகளுக்கு இடமாற்றம் வழங்கப்படவுள்ளது.

முதல் கட்டம் கடந்த ஆண்டு இறுதியில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு உயர் தர ஆசிரியர்கள் 2,590 பேர் வேறு பாடசாலைகளுக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டனர்.

இரண்டாம் கட்டம் இந்த வருடத்தின் ஆரம்பத்தில் 1 முதல் 5ஆம் தர ஆசிரியர்கள் 1,441 பேரில் 760 பேருக்கு இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டது.

இடமாற்றம் வழங்கும் திட்டத்தின் மூன்றாம் கட்டம் தற்போது நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றதாக கல்வியமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]