ஹம்பாந்தோட்டை குத்தகை பணத்தில் 30 சதவீதம் வைப்பில்

ஹம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தை சீனாவுக்கு குத்தகைக்கு விடும் ஒப்பந்தத்தின் 30 சதவீத பணம், இலங்கை அரசாங்கத்தின் கணக்கில் வைப்பிலிடப்பட்டுள்ளது.

குத்தகை பணத்தில் 30 சதவீதமான 292.1 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் இலங்கை மத்திய வங்கியின் அமெரிக்க டொலர் கணக்கில் வைப்பிலிடப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]