ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியில் இணைய விஜயதாஸ ராஜபக்சவுக்கு தடை

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியில்ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியில் இணைய விஜயதாஸ ராஜபக்சவுக்கு தடை. ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் கோரிக்கைக்கு அமைய அமைச்சர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட விஜயதாஸ ராஜபக்சவை ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியில் இணைத்துக் கொள்வதில் தடைகள் இருப்பதாக சிரேஷ்ட அமைச்சர் ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.

தேசிய அரசாங்கம் சம்பந்தமாக ஐக்கிய தேசியக் கட்சியும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியும் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கைக்கு அமைய இரண்டு கட்சிகளை சேர்ந்த எவராவது ஒழுக்காற்று குற்றச்சாட்டில் நீக்கப்பட்டால்,அவரை இரு கட்சிகளில் எந்தக் கட்சியும் தம்முடன் இணைத்து கொள்ள முடியாது என அவர் கூறியுள்ளார்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]