முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவின் மனைவி ஷிராந்தி ரஜபக்ச மற்றும் அவர்களது இளைய மகன் ரோஹித்த ராஜபக்ஷ  இருவரும் தனித்தனியாக FCID, CID விசாரணைஷிராந்தி ராஜபக்ச மற்றும் ஷிராந்தி ராஜபக்ச மற்றும் ஷிராந்தி ராஜபக்ச மற்றும் ஷிராந்தி ராஜபக்ச மற்றும் ஷிராந்தி ராஜபக்ச மற்றும் ஷிராந்தி ராஜபக்ச மற்றும் ஷிராந்தி ராஜபக்ச மற்றும் ஷிராந்தி ராஜபக்ச மற்றும் ஷிராந்தி ராஜபக்ச மற்றும்

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]