ஷங்கிரி – லா ஹோட்டல் காலவரையின்றி பூட்டு

நேற்று வெடிப்புச் சம்பவம் இடம்பெற்ற ஷங்கிரி – லா ஹோட்டல் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளதுடன் மீண்டும் அறிவிக்கும் வரையில் குறித்த ஹோட்டல் காலவரையின்றி ஹோட்டல் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]