வேலையற்ற பட்டதாரிகள் மட்டக்களப்பில் கவனஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்!!

வேலையற்ற பட்டதாரிகளுக்கு பாகுபாடின்றி உடனடியாக நியமனம் வழங்குமாறு கோரி மட்டக்களப்பில் வேலையற்ற பட்டதாரிகள் இன்று புதன்கிழமை கவனஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டமொன்றில் ஈடுபட்டனர்.
வேலையற்ற பட்டதாரிகள் மட்டக்களப்பில் வேலையற்ற பட்டதாரிகள் மட்டக்களப்பில்
வேலையற்ற பட்டதாரிகள் மட்டக்களப்பில் வேலையற்ற பட்டதாரிகள் மட்டக்களப்பில்

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]