வெள்ளத்தில் மூழ்கிய நாவலப்பிட்டி நகர்

நாட்டில் நிலவி வரும் சீரற்ற காலநிலையால் நாவலப்பிட்டி நகரின் ஒருப்பகுதி நீரில் மூழ்கியுள்ளது.

நாவலப்பிட்டி பேரூந்து தரிப்பிடத்தில் இருந்து கம்பளை நோக்கி சுமார் 500 மீற்றர் வரையிலான பகுதி நீரில் மூழ்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

நகரின் மத்தியில் சுமார் 2 அடி வரையில் நீர்மட்டம் உயர்வடைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக நகரில் அமைந்துள்ள சில விற்பனையகங்களிலும் நீரில் நிரம்பி வருகிறது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]