வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகாரசபை அதிகாரிகள் இருவர் இடைநீக்கம்

வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகாரசபை

தேசிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் அதிகாரிகள் இருவரை பணி இடை நிறுத்தம் செய்துள்ளதாக அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்துள்ளார்.

இப்பலோகம பகுதியில் தொல்பொருள் இடங்களை அழித்த குற்றச்சாட்டில் இவர்கள் பணி இடை நிறுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]