விமல் வீரவங்சவுடனும் பலர் ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியுடன் பேச்சுவார்த்தையில்

விமல் வீரவங்சவுடனும், பலர் ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியுடன் பேச்சுவார்த்தையில்

மஹிந்த ராஜபக்ஷ தலைமையிலான கூட்டு எதிர்க் கட்சியிலுள்ள பலர் ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியுடன் பேச்சுவார்த்தையில் உள்ளதாகவும், விமல் வீரவங்சவுடனும் கட்சி உறுப்பினர்கள் பேச்சுவார்த்தையில் உள்ளதாகவும் அமைச்சர் எஸ்.பீ. திஸாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]