வட மாகாண பொலிஸாரின் விடுமுறைகள் இரத்து

விடுமுறைகள் இரத்து

நத்தார் மற்றும் புதுவருக் கொண்டாட்டத்தின் பொது, பாதுகாப்பை பலப்படுத்தும் பொருட்டு, எதிர்வரும் 24ஆம் திகதியில் இருந்து ஜனவரி 02ஆம் திகதி வரை, வட மாகாண பொலிஸாரின் விடுமுறைகள் இரத்துச் செய்யப்பட்டுள்ளன.

வடமாகாண சிரேஷ்ட பொலிஸ்மா அதிபரின் கட்டளைக்கு அமைய, பிராந்தியத்துக்குப் பொறுப்பான சிரேஷ்ட பொலிஸ் அத்தியட்சகரால், இவ்விடுமுறைகள் இரத்துச் செய்யப்பட்டுள்ளன

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]