வரவுசெலவுத்திட்டம் குழுநிலை விவாதத்தின் எட்டாம் நாள் இன்று!

வரவுசெலவுத்திட்டம் குழுநிலை விவாதத்தின் எட்டாம் நாள் இன்று!

வருகின்ற ஆண்டுக்கான வரவுசெலவுத்திட்டம் தொடர்பான குழுநிலை விவாதத்தின் எட்டாம் நாள் இன்றாகும்.

இதன்போது, வெளிவிவகாரம், அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள், போக்குவரத்து மற்றும் பொது வானூர்தி சேவைகள் மற்றும் துறைமுகம் ஆகிய அமைச்சுகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு குறித்த விவாதங்கள் இடம்பெறவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]