வரலாற்று புகழ்பெற்ற மட்டக்களப்பு சித்தாண்டி சித்திர வேலாயுதர் பேராலயத்தில் சூரசம்ஹாரம்

வரலாற்று புகழ்பெற்ற மட்டக்களப்பு சித்தாண்டி சித்திர வேலாயுதர் பேராலயத்தில் சூரசம்ஹாரம்

வரலாற்று புகழ்பெற்ற

கிழக்கிலங்கையில் வரலாற்று புகழ்பெற்ற மட்டக்களப்பு சித்தாண்டி சித்திர வேலாயுதர் பேராலயத்தில் சூரசம்ஹாரம் ; பல்லாயிரக் கணக்கான பக்தர்கள் மத்தியில் இடம்பெற்றது.

கந்த சஸ்டி விரத்தின் ஆறாம் நாளாகிய புதன்கிழமை இடம்பெற்ற சூரன் சங்காரத்தில் சூர பத்மன் வெளி வீதி வந்ததுடன் அதன் பின்னர் வேலுடன் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஆறு முருகப் பெருமான் சூர பத்மனின் முன் தோன்றி சூர சங்காரம் இடம்பெற்றது.

வரலாற்று புகழ்பெற்ற

மாவட்டத்தின் பல பாகங்களிலும் இருந்து பல்லாயிரக் கணக்கான பக்தர்கள் மற்றும் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட விரத பக்தர்கள் இம்முறை கலந்து கொண்டிருந்தனர்.

சூர சங்காரம் இடம்பெற்றதும் விரத பக்தர்கள் ஆலயம் சென்று இடம்பெற்ற விசேட பூசைகளிலும் கலந்து கொண்டிருந்தனர்.

வரலாற்று புகழ்பெற்றவரலாற்று புகழ்பெற்றவரலாற்று புகழ்பெற்றவரலாற்று புகழ்பெற்றவரலாற்று புகழ்பெற்றவரலாற்று புகழ்பெற்றவரலாற்று புகழ்பெற்றவரலாற்று புகழ்பெற்றவரலாற்று புகழ்பெற்றவரலாற்று புகழ்பெற்ற

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]