வயம்ப கல்லூரி மாணவர்கள் 100 பேர் வைத்தியசாலையில்

வயம்ப கல்லூரி மாணவர்கள் 100 பேர் வைத்தியசாலையில்

வயம்ப கல்லூரி

வயம்ப கல்வியியற் கல்லூரியைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் 100 பேர் உணவு ஒவ்வாமையால் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இவர்கள் சாப்பிட உணவே இந்த திடீர் சுகயீனத்துக்குக் காரணமாகும்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]