வட மத்திய மாகாண சபையின் அதிகாரம் நாளை முதல்ஆளுநர் வசம்

வட மத்திய மாகாணத்தின் ( North Central Provincial Council ) உத்தியோகபுர்வ ஆயுட் காலம் இன்று (01) நள்ளிரவுடன் நிறைவடைவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

மொத்தம் 33 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட இம்மாகாண சபையின் அதிகாரம் இன்று நள்ளிரவு முதல் ஆளுநரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டுவரப்படுகின்றது.

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணியின் அதிகாரத்தின் கீழ் இம்மாகாண சபை காணப்படுகின்றது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]