லங்கா IOC எரிபொருள் விலை அதிகரிப்பு

லங்கா ஐஓசி நிறுவனமும் எரிபொருள் விலையை அதிகரிப்பதாக தெரிவித்துள்ளது.

ஒக்டைன் 92 வகை பெற்றோல் ஒரு லீட்டர் 8 ரூபாயாலும், 95 ஒக்டைன் வகை பெற்றோல் 8 ரூபாயாலும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், டீசலின் விலை 9 ரூபாயாலும் சூப்பர் டீசலின் விலை 10 ரூபாயாலும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதனடிப்படையில் ஒக்டைன் 92 வகை பெற்றோலின் புதிய விலை 146 ரூபாயாகவும், 95 ஒக்டைன் வகை பெற்றோலின் புதிய விலை 155 ரூபாயாகவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், யூரோ 04 வகை பெற்றோல் 158 ரூபாயாகவும், யூரோ 03 வகை பெற்றோல் 149 ரூபாயாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதேவேளை டீசலின் புதிய விலை 118 ரூபாயாகவும், சுப்பர் டீசலின் (யூரோ 04) புதிய விலை 129 ரூபாயாகவும், எக்ஸ்ட்ரா மைல் டீசல் 122 ரூபாயாகவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனத்தினால் எரிபொருள் விலை நேற்று (05) நள்ளிரவு முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் அதிகரிக்கப்பட்ட நிலையில், லங்கா ஐஓசி நிறுவனமும் எரிபொருள் விலையை அதிகரிப்பதாக தெரிவித்துள்ளது.

இதேவேளை, எரிபொருள் விலை நேற்று நள்ளிரவு முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் அதிகரிக்கப்படுவதாக நிதி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

அதன்படி ஒக்டைன் 92 வகை பெற்றோல் ஒரு லீட்டர் 8 ரூபாயினாலும், 95 ஒக்டைன் வகை பெற்றோல் 7 ரூபாயினாலும், அதிகரிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

அதனடிப்படையில் ஒக்டைன் 92 வகை பெற்றோலின் புதிய விலை 145 ரூபாயாகவும், 95 ஒக்டைன் வகை பெற்றோலின் புதிய விலை 155 ரூபாயாகவும் அதிகரிக்கப்பட உள்ளது.

இதேவேளை டீசலின் விலை 9 ரூபாயினாலும், சுப்பர் டீசலின் விலை 10 ரூபாயினாலும் அதிகரிக்கப்பட உள்ளதாக நிதி அமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது.

எனவே, டீசலின் புதிய விலை 118 ரூபாயாகவும் சூப்பர் டீசலின் புதிய விலை 129 ரூபாயாகவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]