லக்ஷ்மன் யாப்பாவின் மகனுக்கு பிடியாணை

இராஜாங்க அமைச்சர் லக்ஷ்மன் யாப்பாவின் மகன் ஒசந்த யாப்பா அபேவர்தனவுக்கு பிடியாணை பிறப்பித்து கொழும்பு போக்குவரத்து நீதிமன்றம், இன்று உத்தரவிட்டுள்ளது.