ராகுல்காந்தி ப்ரோமோஷனுக்கு படு கிளாமராக போஸ் கொடுத்த தனிஷா சிங்.

 

ராகுல்காந்தி ப்ரோமோஷனுக்கு படு கிளாமராக போஸ் கொடுத்த தனிஷா சிங்.

ராகுல்காந்தி ப்ரோமோஷனுக்கு
tanisha singh

காங்கிரஸ் கட்சியின் ப்ரோமோஷனுக்கு ராகுல் காந்தி தீவிரமாக இறங்கி வேலைசெய்து வருகிறார். அவ்வேளையில் தனிஷா சிங்கும் தீவிரமாக ப்ரோமோஷன் பன்றார் போல.

ராகுல்காந்தி ப்ரோமோஷனுக்கு
congress promotion

ராகுல்காந்தி ப்ரோமோஷனுக்கு

ராகுல்காந்தி ப்ரோமோஷனுக்குராகுல்காந்தி ப்ரோமோஷனுக்குராகுல்காந்தி ப்ரோமோஷனுக்கு

 

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]