பதவியை ராஜினாமா செய்த ரவி கருணாநாயக்க பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்த போது

பதவியை ராஜினாமா செய்த ரவி கருணாநாயக்க பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்த போது