ரயில் கட்டணங்கள் அதிகரிப்பதற்கான சாத்தியம்??

ரயில் கட்டணங்களை அதிகரிப்பதற்கு போக்குவரத்து அமைச்சு ஆராய்ந்து வருகின்றது.
செப்டம்பர் முதலாம் திகதிக்குள் கட்டணங்கள் அதிகரிக்கப்படலாம் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]