ரயில் ஊழியர்களின் கோரிக்கையை ஆராய அமைச்சரவை குழு

    ரயில் ஊழியர்களின் கோரிக்கையை ஆராய அமைச்சரவை குழு

ரயில் ஊழியர்களின்

பணிப் புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள ரயில் தொழிற்சங்க ஊழியர்களின் கோரிக்கைகள் தொடர்பில் ஆராய்வதறாகாக அமைச்சரவை குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமைச்சர் சரத் அமுனுகம தலைமையில் நான்கு பேர் அடங்கிய குழுவொன்று இவ்வாறு நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் தயாசிறி ஜயசேகர கூறினார்.

பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்னிறுத்தி கடந்த 8ஆம் திகதி முதல் ரயில்வே ஊழியர்களின் தொழிற்சங்கங்கள் சில பணிப் புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]