‘ரணில் விக்கிரமசிங்க’வுக்கு எதிரான பிரேரணை சபாநாயகரிடம் கையளிப்பு

ரணில் விக்கிரமசிங்க

பிரதமர் ‘ரணில் விக்கிரமசிங்க’வுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை, சபாநாயகர் கரு ஜயசூரியவிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒன்றிணைந்த எதிரணியால் 55 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் கையொப்பத்துடன், இந்த பிரேரணை ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒன்றிணைந்த எதிரணி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 51 பேர் மற்றும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நால்வர் இதில் கையெழுத்திட்டுள்ளனர்.

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான டி.பி.ஏக்கநாயக்க, நிஷாந்த முத்துஹெட்டிகம, சுசந்த புஞ்சிநிலமே உள்ளிட்டவர்கள் கையெழுத்திட்டுள்ளனர்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]