யாழ். பல்கலைக்கழக வளாகத்திற்குள்

யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் 33வது பொதுப்பட்டமளிப்பு விழா இன்று யாழ் பல்கலைக்கழக கைலாசபதி அரங்கில் ஐந்து பிரதான அமர்வுகளாக இடம்பெற்றது.

இன்று இடம்பெற்ற முதலாம்நாள் அமர்வில் உயர் பட்டப் படிப்புகள் பீடம்,முகாமைத்துவ வணிக பீடம்,கலைப்பீடம், சட்டத்துறை, விவசாய பீடம்,மருத்துவ பீடத்தின் இணை மருத்துவ அலகு, சித்த மருத்துவத் துறை, வவுனியாவளாகத்தின் பிரயோக விஞ்ஞான பீடம், வணிக கற்கைகள் பீடம் ஆகியவற்றைச்சேர்ந்த 816 பட்டதாரிக்ளுக்கு பட்டங்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க பாராம்பரிய கலாச்சாரமுறைப்படி பட்டதாரிகள் மற்றும் விரிவுரையாளர்கள் பேராசிரியர்கள் ஆகியோர் ஊர்வலமாக அழைத்துவரப்பட்டு பிரதான மண்டபத்தில் பட்டம் வழங்கும் நிகள்வுகள் நடைபெற்றன.

இதில் மூதவையால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட சகல பட்டதாரிகளுக்கும் யாழ் பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர் பேராசிரியர் ஆர்.விக்னேஸ்வரன் பட்டங்கள் வழங்கி வைத்தார் அவர்களை பட்டதாரிகளாக அறிவித்தார்

மூன்று பேர் கலாநிதி பட்டத்தையும் , சட்டத்துறையைச் சேர்ந்த 63 பேர் சட்டமாணி பட்டத்தையும், விவசாய பீடத்தைச் சேர்ந்த 53 பேர் விவசாய விஞ்ஞானமாணிபட்டத்தையும், வவுனியா வளாகத்தின் பிரயோக விஞ்ஞான பீடத்தைச்சேர்ந்த 84 பேர் இளமாணி, விஞ்ஞான மாணி பட்டத்தையும்,வணிக கற்i7ள் பீடத்தைச் சேர்ந்த 110 பேர் வியாபாரமுகாமைத்துவமாணி பட்டத்தையும், மருத்துவ பீடத்தில் 58 பேர் மருத்துவ ஆய்வுகூட விஞ்ஞானமாணி, தாதியல் விஞ்ஞானமாணி,மருந்தகவியல் ஆகிய பட்டத்தையும், முகாமைத்துவ வணிக பீடத்தைச் சேர்ந்த 341 பேர்வியாபார நிர்வாக மாணி, வர்த்தகமாணி பட்டங்களயளையும், சித்தமருத்துவதுறையில் 32 பேர் சித்தவைத்திய சத்திரசிகிச்சை மாணிபட்டத்தையும், ஆங்கிலம் கற்பிப்பதற்கான பட்டப்படிப்பின்டிப்ளோமா 5 பேரும், ஆங்கிலம் மற்றும் வியாபார நிர்வாகத்தில் 10 பேரும் இவ்வாறு பட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டனர்.

யாழ் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் விரிவுரையாளர்கள் சர்வ மத தலைவர்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான மாவை சேனாதிராஜா ஈஸ்வரபாதம் சரவணபவன் ஆகியோரும் இந்நிகள்வுகளில் கலந்து கொண்டனர்.

அத்துடன் இப்பட்டமளிப்பு விழாவின் இரண்டாவது அமர்வு அடுத்தவருடம் மார்ச் மாதம் இடம்பெறவுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.