‘மேதின சேவை’யில் 1,500 பஸ்கள்

மேதின சேவை

மே தின நிகழ்வுகளுக்கு செல்வதற்கு 1,500 இலங்கைப் போக்குவரத்துச் சபை பஸ்கள் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அரசியல் கட்சிகளின் கோரிக்கைக்கு இணங்க இந்த பஸ்கள் சேவையில் ஈடுபடுத்தவுள்ளதாக இலங்கை மத்திய போக்குவரத்து சபையின் பிரதி நிறைவேற்று அதிகாரி பி.எச்.ஆர். சந்திரசிறி கூறியுள்ளார்.

பஸ்களை பெற்றுக் கொள்வதற்கான முழுக் கட்டணத்தையும் பஸ்களைப் பெற்றுக் கொள்ளும் கட்சிகள் செலுத்தியதன் பின்னர் பஸ்களை வழங்குமாறு டிப்போக்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]