மெர்சல் திரைப்படத்தில் கண்கலங்க வைத்த காட்சி

மெர்சல் (Mersal) 2017 ஆம் ஆண்டில் வெளிவந்த ஓர் இந்தியத் தமிழ்த் திரைப்படம் ஆகும்.