மூன்று மாவட்டங்களில் நிலக்கீழ் நீரை பெற்றுக்கொள்வதற்கான உத்தேசத்திட்டம்

தெரிவு செய்யப்பட்ட மூன்று மாவட்டங்களில் நிலக்கீழ் நீரை பெற்றுக்கொள்வது பற்றிய உத்தேச வேலைத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.மூன்று மாவட்டங்களில்

நீரின் தரம், அளவு என்பனவற்றை கண்டறிவது இதன் நோக்கமாகும். அனுராதபுரம், பொலநறுவை, மொனராகலை ஆகிய மாவட்டங்களில் இந்த வேலைத்திட்டம் அமுல்படுத்தப்படவுள்ளது.

இதற்கென 20 மில்லியன் யூரோக்கள் செலவாகும் என மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]