முத்தம் கொடுக்கும் முன் அர்த்தத்தை தெரிந்து கொள்வோம்…

காதல் அளவுக்கு அதிகமாகும் போது, அதனை வெளிப்படுத்தும் காரணியாக முத்தம் விளங்குகிறது. அப்படிப்பட்ட முத்த பரிமாற்றத்தினால் சில நோய்கள் குணமாகும் என்று அறிவியலாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

கன்னத்தில், நெற்றியில், உதட்டில் என பல இடங்களில் கொடுக்கப்படும் முத்தத்திற்கு பல்வேறு அர்த்தங்கள் உள்ளன. முத்தங்களில் பல வகைகள் உள்ளன. அவற்றில் சில வகைகளையும் அதற்குறிய அர்த்தம் என்ன என்பதை இங்கே பார்ப்போம்.

உதட்டில் முத்தம்:

காதலர்கள் அதிகம் உதட்டில் தான் முத்தம் கொடுப்பார்கள். இப்படி உதட்டில் முத்தம் கொடுத்தால், அது நான் உன்னை உயிரை விட மேலாக நேசிக்கிறேன் என்று அர்த்தமாம்.

கைகளில் முத்தம்:

கைகளில் முத்தம் கொடுத்தால், அவர் உங்களை மிகவும் மதிக்கிறார் என்று அர்த்தமாம்.

நெற்றியில் முத்தம்:

நெற்றியில் முத்தம் கொடுத்தால், அதற்கு வாழ்நாள் முழுவதும் உன் அன்பு எனக்கு வேண்டும் என்று அர்த்தமாம்.

மூக்கில் முத்தம்:

மூக்கின் மேலே முத்தம் கொடுத்தால், நீ மிகவும் அழகாக இருக்கிறாய், உன்னை விட அழகு வேறு யாரும் இல்லை என்று அர்த்தமாம்.

கண்களை திறந்து முத்தம்:

முத்தத்தை கொடுக்கும் போது, கண்களை திறந்து வைத்துக் கொண்டு கொடுத்தால் உங்கள் துணை இன்னும் சந்தோஷப்பட வைக்குமாம். மேலும், உங்களது உணர்ச்சியை உங்களது துணை ரசிக்கிறார் என்று அர்த்தம்.

கண்களை மூடி கொடுப்பது:

காதலர்கள் இருவரும் கண்களை மூடிக் கொண்டே உதட்டோடு உதடு முத்தம்கொடுத்தால், இருவரும் அந்த தருணத்தை ரசித்து கொடுக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தமாம்.

கன்னத்தில் முத்தம்:

கன்னத்தில் முத்தம் கொடுத்தால், உங்களுடன் நட்பாக இருக்க விரும்புகிறேன் என்று அர்த்தமாம்.

கண்களில் முத்தம்:

கண்களின் மேல் முத்தம் கொடுத்தால், அதற்கு நான் எப்போதும் உன்னுடன் இருக்க விரும்புகிறேன் என்று அர்த்தமாம்.

கழுத்தில் முத்தம்:

அருகில் வந்து கட்டிப்பிடித்து கழுத்ததில் முத்தம் கொடுத்தால், நீ எனக்கு வேண்டும் என்று அர்த்தமாம்.