முதலாம் தரத்துக்கு மாணவர்களை சேர்த்துக்கொள்வது தொடர்பில் அறிவுறுத்தல்

முதலாம் தரத்துக்கு மாணவர்களை இணைத்துக்கொள்வதற்காக தகவல்களை பொதுமக்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒழுக்கவிதிமுறையுடன் தொடர்ந்தும் குறித்த அறிவுறுத்தல்களை விடுக்குமாறு கல்வியமைச்சர் அகிலவிராஜ் காரியவசம், அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார்.

கல்வி அமைச்சில் இடம்பெற்ற முன்னேற்ற மதிப்பீட்டுக்கூட்டத்தில் அவர் இந்த அறிவுறுத்தலை விடுத்துள்ளார்.

2019ஆம் ஆண்டு முதலாம் தரத்துக்கு மாணவர்களை சேர்த்துக்கொள்வதற்கான சுற்றறிக்கை குறித்தும், நடைமுறைகள் தொடர்பிலும் இதன்போது விரிவான முறையில் கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]