முச்சக்கரவண்டிக்கு மீற்றர் கட்டாயம்

meter taxi

முச்சக்கரவண்டிகளுக்கு பணம் அறவிடுவதற்கான மீற்றர் கருவி பொருத்துதல் மற்றும் பற்றுச்சீட்டு வழங்குவதற்கான சலுகைகள் சாரதிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக, போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் பிரதி அமைச்சர் அசோக்க அபேசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.

மீற்றர் கருவிகளைப் பொருத்தும் போது, சிறந்த கட்டமைப்புகளைப் பொருத்துவதற்கான உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.