முச்சக்கரவண்டிகளுக்கு மாற்று யோசனை

அச்சடிக்கப்பட்ட பற்றுசீட்டை வழங்க முடியாத மீற்றர் மானியுடன் காணப்படும் முச்சக்கரவண்டி உரிமையாளர்கள் கையெழுத்துடன் கூடிய பற்றுசீட்டை விநியோகிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக வீதி பாதுகாப்பு தொடர்பான தேசிய சபை தெரிவித்துள்ளது.

இதன்கூடாக, உரிய தகவல்கள் உள்ளடக்கப்பட்டதாக கையெழுத்துடன் கூடிய பற்றுச்சீட்டை சாரதிகள் விநியோகிக்க முடியும்.

பயணிகளுக்கு பற்றுச்சீட்டை விநியோகிக்கும் மீற்றர் மானியை முச்சக்கரவண்டியில் பொருத்தவேண்டியது இன்றிலிருந்து கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, இன்று முதல் சகல முச்சக்கரவண்டிகளிலும் பற்றுச்சீட்டு வழங்கப்படவேண்டியது கட்டாயமாகும்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]