மீண்டும் பணிப்புறக்கணிப்பில் தபால் சேவையாளர்கள்

தபால் சேவையாளர்கள் ஒன்றியம், இன்று (26) நள்ளிரவு முதல் மீண்டும் பணிப்புறக்கணிப்பில் ஈடுபடப் போவதாகத் தெரிவித்துள்ளது.