மியான்மார் ரோஹிங்கியா அகதிகளுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் ( படம் இணைப்பு )

மியான்மார் ரோஹிங்கியா அகதிகளுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

மியான்மாரில் இருந்து இலங்கைக்கு வரும் ரோஹிங்கியா முஸ்லிம் அகதிகளை இலங்கைக்குள் வர அனுமதிக்கக் கூடாது என ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

மியான்மார் ரோஹிங்கியாமியான்மார் ரோஹிங்கியாமியான்மார் ரோஹிங்கியாமியான்மார் ரோஹிங்கியா

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]