மிகவும் பிரபலமான சுற்றுலா தலமாக இலங்கை தெரிவு

மிகவும் பிரபலமான சுற்றுலா தலமாக இலங்கை தெரிவு இவ் விருதை இன்டர்நேஷனல் ற்றவேல் பாயர் (Guangzhou International Travel Fair (GITF)) சீனா வழங்கியுள்ளது ,